top of page

Òganizasyon nan espas travay ijans

Travayè toupatou ap òganize aktivman kont kondisyon enjis nan travay la.  Kriz COVID-19 la te ekspoze pou anpil travayè ki jan patwon yo te vle fè pou kenbe yo an sekirite ak an sante. Travayè esansyèl sa yo te kòmanse mande ekipman konplè, peman danje, ak nivo anplwaye yo.


Koulye a,  travayè yo an mouvman, men yo toujou bezwen plis resous pou genyen kont kapitalis ak patwon ki ta riske lavi nou pou fè yon lajan.


Travay nou kòm òganizatè se bati resous yo, rezo yo, ak travayè fòmasyon yo bezwen pou genyen revandikasyon yo.  Batay sa a kòmanse nan espas travay la. Se poutèt sa Sosyalis Demokratik Amerik yo (DSA) ak United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE) te mete tèt ansanm pou lanse a.  Komite Òganize nan espas travay ijans (EWOC). Nou ap konstwi yon pwogram òganize distribye pou sipòte travayè yo òganize nan espas travay la.

Emergency Workplace Organizing: About
bottom of page