top of page

Massachusetts
Chapit DSA

Screen Shot 2022-05-19 at 2.27_edited.png

Berkshires DSA

Kote yo enkli: Konte Berkshire

Boston DSA

Kote yo enkli: Konte Essex, Suffolk, Norfolk, Plymouth 

Cape Cod DSA

Lokal yo enkli: Konte Barnstable, Konte Nantucket ak Konte Dukes

River Valley DSA

Kote yo enkli Konte Hampden, Hampshire ak Franklin nan Lwès Massachusetts.

Sidès MA DSA

Kote yo enkli: Konte Bristol 

Antre nan isit la
Kontakte Southeastern MA DSA

Worcester DSA

Kote yo enkli: Worcester, Middlesex County

Sidès MA DSA

Kote yo enkli: Konte Bristol 

Kòmanse yon chapit

Chapit DSA yo travay pou konstwi yon mouvman nan klas travayè a—kòmanse ak moun ki bò kote nou chak jou—atravè yon òganizasyon reyèl sou tè a pou chanje balans pouvwa nan vil nou yo, eta nou yo, peyi nou yo ak mond lan. Aprann kijan pou kòmanse yon chapit isit la .

Vin yon Manm At-Large

Ou enterese nan òganize ak DSA men rete lwen chapit lokal ki pi pre a? Antre nan gwo gwoup nou an pou ede w òganize kèlkeswa kote w ye! Pou patisipe, imèl atlarge@dsacommittees.org

Antre nan yon Komite Nasyonal

Manm ki pa toupre yon chapit DSA ka kontribye konpetans pwofesyonèl tankou konsepsyon grafik, òganizasyon medya sosyal, koreksyon, ekri, elatriye. Pou patisipe nan yon Komite Nasyonal klike la a.

Kòmanse yon chapit

Chapit DSA yo travay pou konstwi yon mouvman nan klas travayè a—kòmanse ak moun ki bò kote nou chak jou—atravè yon òganizasyon reyèl sou tè a pou chanje balans pouvwa nan vil nou yo, eta nou yo, peyi nou yo ak mond lan. Aprann kijan pou kòmanse yon chapit isit la .

bottom of page