top of page

Ekri ak Travay Mass

Nou ap chèche ekriven pou kouvri pwoblèm travay, espesyalman pwoblèm espesifik nan Massachusetts, nan yon pèspektiv sosyalis. Si w enterese pataje eksperyans ou òganize nan espas travay ou, oswa kouvri nenpòt lòt aspè nan mouvman travayè a, kontakte! Nou patikilyèman enterese nan  moso aksyonab  ki pataje fason moun ka patisipe nan lit travay lokal yo.

Si ou pa te ekri pou yon blog tankou sa a anvan, pa enkyete! Editè nou yo ap travay avèk ou pou devlope lide ou, bay sijesyon, epi ede w kopye modifye atik ou a.  Tanpri pa ezite kontakte ide istwa, kòmantè, ak kesyon lè l sèvi avèk enfòmasyon kontak ki anba a, oswa voye yon mesaj lè l sèvi avèk fòm nan.

Gid soumèt
Ou akeyi soumèt yon pitch oswa yon atik. Tanpri revize direktiv soumèt anba a.

Anplasman

Si ou pa bezwen gen yon atik konplè kalkile epi pare pou ale, ou ka lanse nou yon lide an premye!  

 • Soumèt anplasman bay  labor@bostondsa.org .

 • Ekri "PITCH" ak yon deskripsyon kout twa a senk mo nan sijè imèl la. Tanpri fè nou konnen si sijè a sansib nan tan!

 • Si ou gen yon sijè men pito pa ekri istwa a ou menm, nou ka jwenn yon lòt moun pou ekri atik la. Tanpri fè nou konnen davans si sa a se ka a.

 • Nan kò a nan imel la ban nou yon deskripsyon tou kout (100-150 mo) nan lide ou.  

 • Tann editè nou yo reponn - nou tout se volontè, kidonk tanpri pran pasyans   Nou pral swa aksepte anplasman an, sijere modifikasyon, oswa fè w konnen li pa yon bon anfòm nan moman sa a.

Atik

Si ou gen yon ekriti fini ki bon pou Travay Mass, voye li!

 • Voye atik ou a (swa 1500 mo maksimòm) nan kò a nan yon imèl bay  labor@bostondsa.org .

 • Mete non w, nimewo telefòn, ak manch medya sosyal yo nan imèl la, pou nou ka rele w pou diskite sou pyès la si sa nesesè (anjeneral li pi fasil nan yon apèl nan telefòn pase sou imèl).

 • Anvan ou koupe epi kole atik ou a nan kò a nan imèl la, double-tcheke konte mo a; Ou ka jwenn li anba onglet Zouti nan Google Docs.  

 • Mete nenpòt foto oswa imaj (ke ou gen pèmisyon pou itilize!). Pi wo rezolisyon se pi bon.  

 • Tanpri mete kèk ide tit, men sonje nou ta ka bezwen ajiste yo pou espas.  

 • Fè nou konnen si ou ta renmen manch rezo sosyal ou yo lye ak moso ki te pibliye a.  

 • Atik ou a pral pataje pami ekip editoryal la, epi nou pral bezwen edite pou klè, longè ak presizyon. Nou vle kenbe vwa ou ak style otank posib, epi n ap fè pi byen nou pou kominike pandan pwosesis koreksyon an.  

 • Si sijè ou a sansib nan tan, kontakte nou le pli vit ke ou kapab, ankò, nou tout se volontè epi ou vle asire ke anpil moun ke posib ka patisipe nan aksyon an oswa pwoblèm w ap mete aksan sou. 


Depatman Atizay

Nou toujou bezwen grafik, foto ak videyo! Si ou gen tandans atistik, voye yon imèl ba nou nan labor@bostondsa.org epi fè nou konnen ki jan ou ta renmen kontribye.

bottom of page